Có 4 người bạn cùng nhau đến xin học Thiền tại zenLeader. Sau khi chấp nhận cho vào nhập học, giảng viên đưa cho mỗi người một tờ giấy trắng và một cục gôm rồi nói:

-       Các bạn hãy dùng cục gôm này để tẩy tờ giấy trắng này trong vòng 3h. Khi nào hết 3h tôi sẽ ra hiệu lệnh dừng lại, khi đó các bạn mới được dừng lại nhé.

Sau khi nhận nhiệm vụ từ giảng viên, anh thứ nhất cảm thấy rất là thắc mắc, anh không hiểu tại sao thầy lại bắt mình tẩy tờ giấy trắng này để làm gì? Tờ giấy này đâu có gì để tẩy đâu sao thầy lại bắt mình tẩy? Anh đem thắc mắc này đến hỏi giảng viên:

-       Thưa thầy, tờ giấy này rất là sạch, nó còn mới mà, đâu có gì để tẩy đâu sao thầy lại yêu cầu con tẩy, con không biết tẩy nó để làm gì? Làm việc này có ý nghĩa gì? Xin thầy nói rõ lý do cho con được biết ạ.

-       Anh cứ làm theo lời của tôi đi sau này sẽ biết- Giảng viên trả lời.

-       Thưa thầy, nếu không hiểu được ý nghĩa của việc mình làm thì con không thể làm được ạ.

-       Tùy anh thôi, nếu anh muốn học Thiền ở đây thì hãy làm theo lời của tôi. Còn nếu không thì anh có quyền dừng lại tôi đâu có thể ép được anh. – Giảng viên trả lời.

 

Vì giảng viên không giải đáp thắc mắc cho mình, cho nên anh thứ nhất đã dừng lại không thực hành theo yêu cầu của giảng viên.

Anh thứ hai cũng có thắc mắc tương tự như anh thứ nhất, nhưng sau khi nghe cuộc đối đáp giữa giảng viên và anh thứ nhất đã quyết định không đòi hỏi giảng viên phải giải đáp thắc mắc cho mình mà thực hành theo yêu cầu của giảng viên nhưng vừa làm vừa nổi lên những suy nghĩ thắc mắc khó chịu nên không thu được kết quả gì.

Anh thứ ba cũng có thắc mắc tương tự như anh thứ nhất và anh thứ 2, nhưng anh ta nghĩ: “thầy yêu cầu mình làm việc này chắc là có lý do, thôi thì mình cứ tập trung vào làm việc theo đúng yêu cầu của thầy cái đã, thắc mắc sẽ tìm cách giải đáp sau”. Sau đó anh ta tập trung vào tẩy tờ giấy theo yêu cầu của thầy. Trong suốt thời gian làm công việc đó ban đầu anh ta cảm thấy chán vì công việc không có mục đích, nhưng sau đó anh ta đã buông cái chán đó đi và buông luôn tâm mong cầu mục đích mà tập trung làm đúng công việc thầy yêu cầu cho đến khi hết giờ. Trong quá trình đó anh ta đã cảm nhận được một trạng thái đặc biệt. Trạng thái này chỉ xuất hiện khi ta từ bỏ mọi mong cầu và tập trung tâm ý làm một công việc ngay trong hiện tại. Sau khi kết thúc công việc, anh thứ ba nhớ lại những thắc mắc của mình trước kia và tự giải đáp được các thắc mắc của mình, nhận ra được trạng thái “Tĩnh tại trong khi đang hoạt động”. Từ đó anh áp dụng nó vào cuộc sống của mình mang lại niềm vui sự bình an và hạnh phúc trong công việc cho bản thân.

Anh thứ tư thì chẳng thắc mắc gì cả, thầy bảo sao thì anh ta làm vậy cho đến khi hết giờ. Trong quá trình làm việc anh ta cũng trải nghiệm trạng thái như anh thứ ba, những vì không quan tâm đến nó và cuộc sống của anh sau đó vẫn như cũ vì anh ta không mang những trải nghiệm đó để áp dụng vào cuộc sống của mình cho tốt hơn.

 

Phương pháp dạy của ông thầy này có gì đặc biệt?

Vì sao anh thứ 3 đạt được kết quả cao nhất?